ლაშა ღლონტი - გაზაფხული (ვიდეო)

გაზაფხული მოდის მართობს
სიკეკლუცის ეშხით მათრობს
რა კარგია გაზაფხული ,
ალმასია, ლამაზია
რა კარგია გაზაფხული.