დანაშაული

ნეტავ რა გსურდა ან რა გენება,
თქვი, ბედისწერას გვერდს ვინ აუვლის?!
შენი ასეთი მშვენიერება
არის ტოლფასი დანაშაულის.


დავიწყება

პარასკევს, დილით შენც ატირდები,
რომ დაკარგე, გიყვარდა ვინაც,


ერთხელ იქნება...

... ვისაც არ უყვარს, სიკვდილში რჩება.
მოციქული იოანეს 1 წერილი, 3, 14


ლადო ასათიანი - ნუ მათქმევინებ

ისე გავიდა ეს გაზაფხული…
მე ერთი სიტყვაც არ მახსოვს შენი,

მე ― სიყვარულით ვარ დაზაფრული,
კიდეც რომ გსურდეს, ვეღარ მიშველი.

ისე გავიდა ეს გაზაფხული,
მე ერთი სიტყვაც არ მახსოვს შენი.