მარკ ტვენმა უთხრა ერთ მანდილოსანს

მარკ ტვენმა უთხრა ერთ მანდილოსანს:
– თქვენ მომხიბვლელი ბრძანდებით!
– სამწუხაროდ, არ შემიძლია, მსგავსი ქათინაურით სამაგიერო გადაგიხადოთ. – უპასუხა ქალმა.
მწერალს გაეღიმა და უთხრა:
– თქვენც ისევე მოიქეცით, როგორც მე – იცრუეთ.
მარკ ტვენი


ქალი...

ქალის გული... ჩაკეტილი სკივრია,
ქალის გული... ხომ უთქმელი ფიქრია
ფაქიზია... სათუთია... ნაზია
ოცნებების დიდი დედოფალია.


რა არის ქალი?

ქალი რა არის,ცხოვრების გზაა,
მესაიდუმლე, გულთამპყრობელი,
არ გინდა მთელი სამყაროს განცდა,
ოღონდ კი ქალმა გიგრძნოს წამებში.