უილიამ შექსპირი - სონეტი 87

განძს რომ მჩუქნიდი, მისი ფასი შენ არ იცოდი,
ან ჩემი ფასი შეგეშალა ტრფობით დაქანცულს,
შენი საუნჯით ვნეტარებდი, შენით ვიწვოდი,
მაგრამ უკანვე დაგიბრუნებ ქვეყნის საგანძურს.
ტრფობის სიზმარში მე გვირგვინი მედგა მეფისა,
შენც და სამეფოც დამეკარგეთ გაღვიძებისას.