დათო ახლოური - შეჩერებულან....

შეჩერებულან,
გათოშილან
ჩემთვის წუთები...
რამდენი რამე დამრჩენია
შენთვის უთქმელი.
გიხსენებ შენ და
მოგონებებს
ვესათუთები...

შეჩერებულან,
გათოშილან
დღესაც წუთები..


დათო ახლოურის - მჭირდები როგორც ჰაერი

მჭირდები როგორც ჰაერი,
მჭირდები როგორც წყალი.
მჭირდები როგორც იმედის
ფერმკრთალი ნაპერწკალი.
მჭირდები როგორც ნუგეში,
როგორც საგზალი ხვალის


დათო ახლოურის ლექსების კრებულიდან

რომ არ მწერ და არ მკითხულობ-
ეგრე სადა წერია?
ჩემი გული შენ გაჩუქე,
ახლა შენი ჯერია.
მოიწერე როგორა ხარ,
მოწყენილი არ იყო...
სუ, სუ მალე გინახულებ-
სიყვარული გავიყოთ,
თორემ უკვე ცუდათა ვარ


დათო ახლოური - მიხარიხარ

მიხარიხარ,
მენატრები,
მჭირდები...
მზე რომ ჩავა,
ჩემს თვალებში ჩაწვები...
ამ საღამოს
მთვარეს ავუხირდები,
თუ ერთმანეთს
დაგვაშორა წაწლები...