მთვარიანი ღამე

ყოველ მთვარიან ღამეს,
მინდა დავწერო შენზე
ჩემი გრძნობების ალერსს,
შენ შემოგახვევ ყელზე.
გავითამამებ ფიქრებს,
შემოგეხვევი გულზე
გრძნობამორეულ სულელს,
შენ ეყვარები სულზე.
ყოველ მთვარიან ღამეს
მინდა გათენდეს მალე
ყოველ მთვარიან ღამეს
შენზე ოცნებით ვათევ.


აღსდგომისპირული

იადონო, ცისა სწორო!
ია დონია(ო).
გაიღვიძე, გენაცვალე!
მზე ამოსულა(ო).
ავი მთვარე წასულია
შეშინებულა(ო),
ვარსკვლავებიც დაუჩრდილავს,
მისსა ნათელსა(ო).