გული უჟმურია, ფიქრი უძლურია

გული უჟმურია,
ფიქრი უძლურია,
დარდებს უპოვიათ გზა...
სულში უფსკრულია,
მზერა შეშლილია,
შენამდე მოვა ვიღაც სულ სხვა...


იქნებ დამებედო

მინდა დამებედო... როგორც არასოდეს,
თორემ უშენობა სულში დაფარფატებს,
შენი სიყვარული ჩემთან ბაასობდეს,
მოდი, თორემ თოვს და ღამით დაამატებს...


თოვდა თუ არ თოვდა

თოვდა თუ არ თოვდა,
ვწერდი, რომ თოვდა,
რატომღაც მიმშვიდებს ეს სიტყვა სულს,
მქონდა თუ არ მქონდა,


შენ თვალებიდან აპრილი გცვივა

შენ თვალებიდან აპრილი გცვივა,
იღვიძებს დილა რძისფერი კაბით.
წელმოწყვეტილი იები მტკივა,
შენ მაპატიე, თუ შემიყვარდი.


მე ახლა შენში ვარ

მე ახლა შენში ვარ და სადღაც ლიანებს,
დაარხევს ქარი და ღამესთან აცეკვებს..
მითხარი, რომ ისევ არ დავაგვიანე,
რომ გრძნობა თვალეში ეშმაკებს აცელქებს.


არა იცრუო ...

მე რა შეგინდო,
თავადა ვთხოვ შენდობას მოყვასს,
რა შემოგწირო,
არაფერი არ მაბადია.
მაღლა ახედე,


ეხლა რომ თბილად გაკოცო თმებზე

ეხლა რომ თბილად
გაკოცო თმებზე,
მოგხვიო ხელი,
მოგიძღვნა ლექსი...
დაგისხა ყავა


ბილიკს მივუყვები შეყვითლებულს

ბილიკს მივუყვები შეყვითლებულს,
უკან ქარი კივის, იწყევლება,
ზეცას ვეღარა ვცნობ,შეფითრებულს,
ღრუბელ მოხვეული იცრემლება.


შენს სიყვარულზე დავწერ ყოველთვის

შენს სიყვარულზე დავწერ ყოველთვის,
რწმენით შევხვდები ისევ ამ ივლისს...
ვიქნები მხოლოდ შენი პოეტი,
აღმართსაც შენზე ფიქრით ავივლი...


რაც იყო, იყო ...

რაც იყო, იყო... რაც მოხდა, მოხდა...
გულში იღვრება დეკემბრის ჭავლი.
ვერ მივატოვე ტკივილი ოხრად
და კვლავ ვიხსენებ წარსულს და ჩავლილს.