სიმართლის მთქმელი

სიმართლის მთქმელი კაცი ვარ,
რითიც ვსუნთქავ და დავდივარ,
ქვეყნის ძვირფასი განძი ვარ
მაგრამ რატომღაც არ ვბზინავ..
beqa bregadze simartlis mtqmeli leqsebi poezia


მე როდესაც ცუდად ვხდები

მე როდესაც ცუდად ვხდები
დავჯდები და ლექსს ვწერ,
მე როდესაც ცრემლი მომდის
ჩემს დაწერილ ლექსს ვხევ..
me rodesac cudad vxdebi bregadze


რა არის სიცოცხლე?

რა არის სიცოცხლე? უაზრო რამეა,
ზოგისთვის ტკბილი და ზოგისთვის მწარეა,
რა არის სიკვდილი? მდუმარე მხარეა,
ყველასთვის ბნელი და ჩამქრალი მთვარეა.

ra aris sicocxle bregadze poezia leqsebi


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ეჭვიანი კაცის სიყვარული უფრო სიძულვილსა ჰგავს.

გერარტ მილერიდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ეცადე, რომ ბევრი გყავდეს მეგობარი, ხოლო შენ თანამზრახველად იყოლიე ერთი ათასთაგან. ყველა მეგობარი კი არ გამოგადგება გაჭირვებაში; არის ისეთიმეგობარი, რომელიც მტრად გადიქცევა და შენი დამცირების დროს, იგი შენ წინააღმდეგ წავა.

სიბრძნე ისო ძისა ზირაქისა


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ეს წუთისოფელი სარკეა, საცა თვითეული ჩვენთაგანი თავის საკუთარს სახესა ჰხედავს. შეიჭმუხვნე მის წინ და იგი გვიჩვენებს შეჭმუხვნილს ცხვირ-პირს, გაიღიმე, გაიცინე მის წინ და მღიმარეს, მოცინარ ამხანაგს დაინახავ.

უილიამ თეკერეი


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ეროვნული პიროვნების აღდგენა აუცილებელი პირობა იყო ჩვენი საზოგადო წარმატებისათვის.

არჩილ ჯორჯაძედანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ერის სილამაზეს მე ვამტკიცებ ეროვნული ანბანით
.
ანატოლ ფრანსიდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ერი ბოროტად ხმარობს თავისუფლებას მხოლოდ იქ, სადაც ეს თავისუფლება ძალითა აქვს მოპოვებული, და არა იქ, სადაც ნაბოძები აქვს
.
ბოსსუეტიდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები
ერი მუდამ ცოცხალია და არ მოკვდება, ვიდრე მისი ყოფა-ცხოვრების პირობები მაცხოვრებლის თვისებანი არიან
.
ვაჟა-ფშაველადანარჩენი იხილეთ სრულიადში