გურჯის ფიქრები

მზე ჩაესვენა ფერეიდანში,ღამეა მშვიდი

ძველ ქართველობას იხსენებდა მოხუცი გურჯი.

თეთრი წვერები დაუნამა ნელნელა ცრემლმა

და მისი სახე სევდიანი გამხდარა ლურჯი.
gurjis fiqrebi leqsebi poezia