გენიოსების გამონათქვამები

"ვინც მართავს წარსულით, ის მართავს მომავალს , ხოლო ვინც მართავს აწმყოთი, წარსულს მართავს "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

"სიღარიბეს მიყვყავართ რევოლუციამდე-რევოლუციას სიღარიბემდე "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

" სისულელა როცა გუბურაზე გადასვლისას საზღვაო რუკას გაშლი "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

" კარგად ლაპრაკი , ხმამაღლა კარგად ფიქრს ნიშნავს "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

" საუბრის წარმართვისას პირველი პირობაა იმაში დარწმუნება , მოჰყვება თუ არა ჩვენს აზრს მოსაუბრე "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

" რაც უფრო მეტს კითხულობთ , მით უფრო ნაკლებად ბაძავთ "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

" ჯობია ჭკვიანთან დაკვადეთ ვიდრე სულელთან იშოვოთ რამე "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

" უბედურება არსებობს ორის სახის : პირველი , ჩვენი პირადი უბედურება . მეორე სხვისი ბედნიერება "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

" ვისაც ნაკლები აქვს , ვიდრე სურს, მან უნდა იცოდეს, რომ იმაზე მეტი აქვს , ვიდრე იმსახურებს. "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გენიოსების გამონათქვამები

" უბედურებაა , რომ ვერც ქალების გარეშე ვერ ვძლებთ და ვერც მათთან ერთად "

saintereso frazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne სიბრძნე აზრები გამონათქვამები


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში