გალაკტიონ ტაბიძე - ოცნებაო, მოიგონე

მოიგონე ძველი მეხი,

ცეცხლის დილა. ცეცხლის ბინდი,

ფოლად უზანგს მოსდე ფეხი

და კვლავ მერანს მოაფრინდი.
galaktion tabidze ocnebao moigone


გალაკტიონ ტაბიძე - ოცნება და სინამდვილე

ის პოეზია გაქრა,

იგი ოქრო და ვერცხლი,

დრომ ძველ მიდამოს გაჰკრა

galaktion tabidze ocneba da sinamdvile


გალაკტიონ ტაბიძე - ოქტომბრის სიმფონია

ქუჩებში ქუხდნენ ორატორები:
დრო დადგა... ტყვიის სუნთქვა გროვდება,
და ჩვენს ცხოვრებას არალეგალურს
აღფრთოვანება უახლოვდება.
galaktion tabidze oqtombris simfonia poezia


გალაკტიონ ტაბიძე - ოქროს ტყავები

მოვარაყებულ შუქით მზავთავი

ოქროს სხივებით და მინანქარით

ჩვენი ყანების ოქროს თავთავი

galaktion tabidze oqros tyavebi poezia


გალაკტიონ ტაბიძე - ოქროს ნავით

ოქროს ნავს

მიესაჭა რა,

ლაჟვარდი

ნამის მწოვარე,

galaktion tabidze oqros navit


გალაკტიონ ტაბიძე - ოქროს თასი ორნამენტებით

გვირგვინო სვეტის! იყოს სიშორე,

ჩვენ ვერ გვაშინებს ბურუსი მისი:

ხელთ, ჩვენს ერამდე, მე მაქვს მეორე
galaktion tabidze oqros tasi ornamentebit


გალაკტიონ ტაბიძე - ოფორტი

ელვარე თოვლში მიჰქრის მარხილი,

რომ მოიხვიოს თეთრი ავდარი,

ამ სივრცეებში მყავს დამარხული

galaktion tabidze oforti poezia


გალაკტიონ ტაბიძე - ორხიდეები

აველ დაღლილი მარმარილოს თლილ კიბეებით -

დარბაზში, სადაც ვისვენებდი ჯერ ისევ დილით;

ორხიდეების მწყობრად იდგა მუქი შლეიფი
galaktion tabidze orxideebi poezia


გალაკტიონ ტაბიძე - ორნამენტი

ფანჯრის მინებზე ქარბუქივით ატყდა ტყეები -

გლედიჩიები, ზამბახები, ორხიდეები,

გადარეული ორნამენტით მოირთო მინა.


გალაკტიონ ტაბიძე - ორი ზარი

ღამით მივედი სასაფლაოზე

და ვინახულე ძველი ტაძარი,

ფრთხილად ავედი ძველ სამრეკლოზე,
galaktion tabidze ori zari