ალექსანდრე პუშკინი - მიძღვნა

შენთვის ვწერ, შენთვის, ლამაზმანო, სულთა მპყრობელო,
სიზმარეული დაგანახო მსურს სამფლობელო.
aleqsandre pushkini midzgvna ucxouri poezia


ალექსანდრე პუშკინი - ერთი მელექსის გარდაცვალების გამო

მიუვა ვითომ მის სულს მადლი სანთელ–საკმევლის?
ცოდვილია და, ვეჭვობ, გახდეს სამოთხის ღირსი.

aleqsandre pushkini erti meleqsis gardacvalebis gamo


ალექსანდრე პუშკინი - ზამთრის საღამო

შენთვის ვწერ, შენთვის, ლამაზმანო, სულთა მპყრობელო,
სიზმარეული დაგანახო მსურს სამფლობელო.
aleqsandre pushkini zamtris sagamo


ალექსანდრე პუშკინი - მორჩა: ერთმანეთს არაფერი არ გაგვახსენებს


მორჩა: ერთმანეთს არაფერი არ გაგვახსენებს.
უკანასკნელად ვეამბორე მე მუხლებს შენსას,
სამგლოვიაროს და მწუხარეს ვიმღერებ მესას.

aleqsandre pushkini morcha ertmanets araferi ar gagvaxenebs


ალექსანდრე პუშკინი - მე თქვენ მიყვარდით!.


მე თქვენ მიყვარდით!.. შეიძლება, ეს სიყვარული
ჯერ არ ჩამქრალა ამ ჩემს გულში, ისევ ხმიანობს,
aleqsandre pushkini me tqven miyvardit


ალექსანდრე პუშკინი - მე მახსოვს წამი, წამი გრძნეული

მე მახსოვს წამი, წამი გრძნეული,
შენ მომევლინე, ვით ხილვა ცხადი,
ვით გაელვება ანაზდეული,
ვით სილამაზის უჭკნობი ხატი.
aleqsandre pushkini me maxsovs wami wami grdzneuli


ალექსანდრე პუშკინი - ზღვასთან იდგა მუხა მწვანე

ფრაგმენტი ზღაპრიდან “რუსლანი და ლუდმილა”

ზღვასთან იდგა მუხა მწვანე,
ოქროს ჯაჭვით კატა ება...
დადის კატა გულთმისანი,
aleqsandre pushkini zgvastan idga muxa mwvane


საფო - დიკა


გვირგვინით მოირთე
ლამაზო დიკა,
ტალღანი კულულთა შენთა!
მან ნაზ ხელთა
safo dika ucxouri literatura proza


საფო - სიყმაწვილე


წამია წლები სიყმაწვილისა,
მაგრამ საამო მოსაგონარი,
მოვა სხვა ხანა, სხვა საზრუნავი,
safo siymawvile ucxouri literatura


რილკე რაინერ მარია - სიყვარულის სიმღერა


ვით დავიოკო სული ისე, რომ იგი შენსას
აღარ შეეხოს არასოდეს? ვით აგარიდო?
სხვა საგნებისკენ ვით წარვმართო იმისი ჟრჟოლა?

rilke rainer maria siyvarulis simgera