ვაჟა-ფშაველა - გული გავგზავნე ქვეყნადა


გული გავგზავნე ქვეყნადა
სალაღოდ, სანავარდოდა.
სულ უტიფარი და ნორჩი,
ვინ იცის, საით დარბოდა!
vaja fshavela vaja pshavela guil gavgzavne qveynada qartuli literatura


ვაჟა-ფშაველა - გიგი

ბრალია გიგის სიკვდილი,
ფშაველნ ნუმც გაიგონებენ;
შაიყრებიან ციხე-გორს,
ლაშქრობას მაიგონებენ.

vaja fshavela vaja pshavela gigi qartuli literatura


ვაჟა-ფშაველა - დამსეტყვე, ცაო (სიმღერა)

(სიმღერა)

დამსეტყვე, ცაო, დამსეტყვე,
აქა ვარ ჩემის თავითა,
გულითა გაუტეხელი,
მოუღალავი მკლავითა.
vaja fshavela vaja pshavela damsetyve cao simgera


ვაჟა-ფშაველა - კახეთს


მაღალ-ახადით გავხედავ,
სამოთხეს კარი ეღება:
ალავერდი სჩანს, კახეთი,
ჩემის სამშობლოს შვენება;
vaja pshavela vaja fshavela kaxets qartuli literatura


ვაჟა-ფშაველა - კაფია

(ვუძღვნი შიო მღვიმელს)

მცირე რამ შემონაწირი
მიიღე თავის ძმისგანა,—
მეც შენებრ გული მიტირის,
დაჩაგრული ვარ მტრისგანა.

vaja fshavela vaja pshavela kafia shi mgvimels


ვაჟა-ფშაველა - კაი ყმა

(ხევსურულ ჰანგზე)

კარგ ყმად ვინა ვსთქვათ, ვაჟებო,
ნათქვამი არა გვცხვენოდეს,
მსმენლის გულს აბორგოვებდეს,
არავის არა სწყენოდეს?

vaja fshavela vaja pshavela xai yma qartuli literatura


ვაჟა-ფშაველა – კოპალა

(ძველი ამბავი)

მთვარე არა ჩნდა ცაზედა,
ვარსკვლავნიც მიჩქმალულიყვნენ;
ნისლნი, დაღლილნი ცურვითა,
მთის ყურეთ მიმალულიყვნენ;
vaja pshavela kopala qartuli literatura


ფედერიკო გარსია ლორკა - გიტარა


იწყება, იწყება:
გიტარა ქვითინებს.
რიჟრაჟის თასები
იმსხვრევა, იმსხვრევა...

federiko garsia lorka gitara ucxouri literatura


ფედერიკო გარსია ლორკა - მთვარის რომანსი


შროშანის ქათქათა კაბით
სამჭედლოს ეწვია მთვარე,
და ბიჭი უყურებს ჩუმად
და ვეღარ აშორებს თვალებს.
federiko garsia lorka mtvaris romansi ucxouri literatura


ფედერიკო გარსია ლორკა - სხვისი ცოლი


ეს სანტიაგოს საღამოს მოხდა.
თითქოს უეცრად და უნებურად
ფარნები ჩაქრა და ჭრიჭინებმა
აანთეს ღამე წინანდებურად.
federiko garsia lorka sxvisi coli ucxouri literatura