გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი, გული ჟამ-ჟამად ყოველთა ჭირთა მთმო, ლხინთა მნდომელი, გული ბრმა, ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერ გამზომელი, ვერცა პატრონობს სიკვდილი, ვერცა პატრონი რომელი.

შოთა რუსთაველი

შოთა რუსთაველი გიორგი შატბერაშვილი დავით მიქელაძე shota rustaveli giorgi shatberashvili davit miqeladze brdznuli azrebi gamonatqvamebi
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ანდაზები – andazebi

• ხარს რქით დააბამენ, კაცს _ ენითაო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხელმა ხელი დაბანა და ორივემ _ პირიო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხელით ტარებას, მუცლით ტარება სჯობიანო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხიდების ომს კარგი არავისთვის მოაქვსო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხვალ წვიმა მოვაო და ჭიამ თვალები დაითხარაო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხმელი პური და კეთილი გულიო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხოხობივით თავსა მალავს და ბოლოს კი ფართედ შლისო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხსოვნა ძალაა, მტერ-მოყვარე ანგარიშს რომ უწევსო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


აფორიზმები - Aforizmebi (ქართ. , eng.)

შენს გონებაში
კითხვათა ნიაღვარია.
მაგრამ მხოლოდ ერთი მასწავლებელია,
რომელიც ყველაზე პასუხს გასცემს.
ვინ არის ეს მასწავლებელი?
შენი მდუმარების მოყვარე გული.
shri chinmoi wignidan ati atasi cecxlis yvavili
- შრი ჩინმოი, წიგნიდან "ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი"