ანა ახმატოვა – აღსარება

ana axamtova agsareba ucxouri literatura ucxouri proza poezia rusuli litertura
დუმს, ვინც შემინდო ცოდვები,
სანთლებს იისფერი მწუხრი არხევს
და მუქი ოლარი ახლა
მხრებზე და თავზე მადევს.


ანა ახმატოვა – სამი ლექსი

ana axamtova sami leqsi ucxouri literatura ucxouri proza poezia rusuli litertura
უკვე დრო არის დაივიწყო აქლემის ჩქამი
და თეთრი სახლი, რომ ანათებს ჟუკოვსკის ქუჩას,
არყის ხეების, სოკოების დამდგარა ჟამი
და შემოდგომის, მოსკოვში რომ შრიალებს ურჩად.
იქ ახლა ბრწყინავს ყველაფერი, ნამებმა ჰმოსეს,


ანა ახმატოვა – სიმღერა

ana axamtova simgera ucxouri literatura ucxouri proza poezia rusuli litertura
ხან გველივით მზერით გნუსხავს
ჯადოქარი გრძნეული,
ხან ღუღუნებს ფანჯარასთან,
როგორც მტრედი ეული.


ანა ახმატოვა – სიყვარული

ana axamtova siyvaruli ucxouri literatura ucxouri proza poezia rusuli litertura
უწინდელივით ფანჯრებს ამ სახლის
ხოშკაკალს უშენს ქარბუქი მკაცრი.
იგივე ვარ და არც რა მაქვს ახლის -
ჩემთან მოვიდა ნაცნობი კაცი.


ანა ახმატოვა – ცისფერთვალება მეფე

ana axamtova cisfertvaleba mefe ucxouri literatura ucxouri proza poezia rusuli litertura
ტკივილი დასწვდა თხემიდან ტერფებს,
აღარ მყავს ცისფერთვალება მეფე.

დახუთულ საღამოს გავცქერდი გზას.
დაბრუნდა ქმარი და ხმადაბლა თქვა


ბელა ახმადულინა - იქნება, ვიცი: არქივი, ცხრილიც...

bela axmadulina iqneba vici arqivi cxrilic ucxouri poezia proza ucxouri literatura
იქნება, ვიცი: არქივი, ცხრილიც...
ცხოვრობდა ბელა... და აღესრულა...
ვცხოვრობდი მართლაც! მივფრენდი თბილისს,
მხვდებოდნენ სადაც გია და შურა.


ბელა ახმადულინა - თხუთმეტი ბიჭი

bela axmadulina afxazuri dakrdzalva ucxouri poezia proza ucxouri literatura
თხუთმეტი ბიჭი, ან შეიძლება, მეტიც,
ან შეიძლება, ნაკლები, ვიდრე თხუთმეტი,
მეუბნებოდნენ შემკრთალი ხმით:
„წავიდეთ ერთად კინოში ანდა
სახვითი ხელოვნების მუზეუმში“.


ბელა ახმადულინა - აფხაზური დაკრძალვა

bela axmadulina afxazuri dakrdzalva ucxouri poezia proza ucxouri literatura
ორი გოგო გეორგინებს ყრიდა გზაზე,
შიგადაშიგ, გამოზოგვით ერთობ,
და ქალები საუბრობდნენ დაბალ ხმაზე:
- ყვავილები რა ძვირია – ღმერთო...


ბელა ახმადულინა – სიზმერბი საქართველოზე

bela axmadulina sizmrebi saqartveloze ucxouri poezia proza
,,სიზმრები საქართველოზე” ასე ერქვა საქართველოში, თბილისში, გამომცემლობა ,,მერანში არაერთხელ გამოცემულ ჩემს წიგნს.
როცა რამეს ვწერდი, არასოდეს ვფიქრობდი ,,წიგნზე”, ჩემი თხზულებების შეკრებაზე.
ის გარემოება, რომ ზოგი ჩემი ნაწარმოები პირველად საქართველოში გამოქვეყნდა და არა მოსკოვში, ჩემი დამსახურება არ გახლავთ და არც ამის გამო მიყვარს ეს მიწა ,,საქართველო’’. ეს სიტყვები არ ეძღვნება წიგნს, ლექსებს, რომლებიც ახლახან დავწერე და რომელსაც კვლავ ,,სიზმრები საქართველოზე” ვუწოდე.


ბელა ახმადულინა - ანა კალანდაძისადმი

bela axmadulina ana kalandadzisadmi ucxouri proza poezia ucxouri literatura
უცნაური და საკვირველი არ იყო, განა?
მთვარის ამოსვლას სევდიანი ხვდებოდა ანა.
მოულოდნელად გავიგონე სიტყვა პირველი:
უცნაურია ყოველივე და საკვირველი!