სტატუსები - statusebi

statusebi gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები frazebi warwerebi ციტატები saintereso citatebi სიყვარული cxovreba bedniereba bedi siyvaruli
პირველი, რასაც შიში დარაჯობს, სიცოცხლეა.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
სიმდიდრის შეზიზღება უდიდესი სიმდიდრეა

დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
სიყვარული არის უარყოფა თავისი თავის სხვისი ცხოვრების საჩუქებლად. ქა შეწირვასთან გვაქვს საქმე, მართლაც მშვენიერია, როცა შენ იწვი და ცხოვრებას სხვას უნათებ, რათა იგი უკვდავი გახდეს.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
სრულყოფილი სილამაზის ხილვა, ყოველთვის ტკივილს იწვევს

დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
მეგობრებისათვის ერთბაშად რაიმე გარემოებაში სიკვდილი არაა ისეთი გმირობა, როგორც მისთვის ყოველდღიურად მსხვერპლის გაღება.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
სინდისი და პატიოსნება ტანსაცმელს ჰგავს: რაც უფრო მეტად არის შელახული, მით უფრო დაუდევრად ეპყრობი.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
მიზანი, რომლისთვისაც უმართებულო საშუალებებია საჭირო,არ არის მართალი მიზანი.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
სამყარო კი არ გახდა უარესი,არამედ მოვლენათა გაშუქება გაუმჯობესდა.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
ბრძენი ხალხი თავიანთი მიმართულებებით დადიან

დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ბრძნული აზრები

brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne frazebi sibrdznis sagandzuri cnobili adamianebis sityvebi
მე ვიპოვე ძალა იდუმალ ფიქრებში.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში