სიმართლის მთქმელი ჩიტი - ფრანგული ზღაპრები

simartlis mtkmeli chiti franguli zgaprebi ucxouri zgaprebi lotaringiuli zgaprebi ლოტარინგიული ზღაპრები jeneti chanturaia

იყო მეფე, ჰყავდა ცოლი. მეფე საომრად წავიდა და თვეში გადამდგარი ცოლი შინ დატოვა. მეფის დედას რძალი არ უყვარდა და სულ იმის ცდაში იყო, რაიმე ევნო. მეფის არყოფნაში დედოფალს ტყუპი ქალ-ვაჟი შეეძინა. ბებერმა დედოფალმა მაშინვე ვაჟთან წერილი აფრინა, შენს ცოლს ლეკვი და კნუტი ეყოლაო. მეფემ მოიწერა, ორივე კიდობანში ჩასვით და ზღვაში გადაყარეთო. ასეც მოიქცნენ — ორივე ბავშვი კიდობანში ჩასვეს და ტალღებს გაატანეს.


ორი ბებერი ჯარისკაცი - ფრანგული ზღაპრები

ori beberi jariskaci franguli zgaprebi ucxouri zgaprebi lotaringiuli zgaprebi ლოტარინგიული ზღაპრები jeneti chanturaia

იყო ორი ჯარისკაცი, ორივეს სამოცისთვის გადაებიჯა. ჯარიდან რომ დაითხოვეს, სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტეს. გზაში ბჭობა გამართეს: თავი როგორ ვირჩინოთ, ამ ხნოვანებაში ხელობას ვეღარაფერს ვისწავლით. მოწყალებასაც არავინ გაიმეტებს, ხელის გამოღება კიდევ შეგიძლიათო და არაფერს მოგვაშავებენ. მაშინ ერთმა ჯარისკაცმა თქვა:


ხელმწიფის ვაჟი და ცხენი ბაიარი - ფრანგული ზღაპრები

firoxelmwifis vaji da cxeni baiarizeti franguli zgaprebi ucxouri zgaprebi lotaringiuli zgaprebi ლოტარინგიული ზღაპრები jeneti chanturaia

იყო ერთი ხელმწიფე, ჰყავდა ვაჟი. ერთხელ ხელმწიფემ ვაჟს უთხრა:
— შვილო, ერთი-ორი კვირით უნდა წავიდე, კოშკის ყველა გასაღებს გიტოვებ, მაგ-
რამ, აი, ამ ოთახში შესვლას გიკრძალავო.
_ კარგი, მამი, — მიუგო ხელმწიფის ვაჟმა
.


ჟანი და პიერი - ფრანგული ზღაპრები

janida pieri franguli zgaprebi ucxouri zgaprebi lotaringiuli zgaprebi ლოტარინგიული ზღაპრები jeneti chanturaia

იყო ერთი ღარიბი ქალი. ჰყავდა ორი ვაჟი — ჟანი და პიერი. პიერი ხედავდა, რომ დედას ძალიან უჭირდა და ერთ გლეხს დღიურ მუშად დაუდგა.
— ჯამაგირი რამდენი მოგცეო? — ჰკითხა გლეხმა.
— ასი ეკიუ მომეციო, — მიუგო პიერმა.


გონიერი ჯარისკაცი - ფრანგული ზღაპრები

gonieri jariskaci franguli zgaprebi ucxouri zgaprebi lotaringiuli zgaprebi ლოტარინგიული ზღაპრები jeneti chanturaia

იყო ერთი ჯარისკაცი. ჯარი რომ მოათავა, შინ გამოსწია. გზაში ერთ ციხეს ჩაუარა. წყურვილისაგან იხრჩობოდა და კარზე დააკაკუნა. კარი ლომმა გაუღო, — ძველ დროში ბატონებს ლომები ჰყავდათ მოსამსახურეებად. ციხის პატრონი და მისი ცოლი შინ
არ იყვნენ. ჯარისკაცმა ლომს სთხოვა, ერთი ჭიქა წყალი დამალევინეო. — წყალი რა საკადრისია, მოდი, ღვინო დავლიოთო, — მიუგო ლომმა.


ფიროზეტი - ფრანგული ზღაპრები

firozeti franguli zgaprebi ucxouri zgaprebi lotaringiuli zgaprebi ლოტარინგიული ზღაპრები jeneti chanturaia

იყო ვაჟი, სახელად ფიროზეტი. ვაჟს ერთი ქალი უყვარდა. ქალს იულია ერქვა. ფიროზეტის დედა ბოროტი ფერია იყო. მას არ უნდოდა ფიროზეტს ცოლად იულია შეერთო, ამიტომ გადაწყვიტა, მისთვის ერთი ბებერი, კოჭლი ქალი გაერიგებინა. ერთხელ ბოროტმა ფერიამ იულიას უთხრა:


ხელმწიფე და მისი შვილი ( კავკასიური ზღაპრები და თქმულებები )

xelmwife da misi shvili qartuli xalxuri zgaprebi kavkasiuri zgaprebi da tqmulebebi
იყო ერთი ხელმწიფე. მას ჩვეულებად ჰქონდა, ყოველი წლის ნათლიღების წინადღით თითო კომლიდან ორ-ორი მანეთის შეკრება. ერთ წელიწადს ყველგან აკრიფეს ფული, მაგრამ ერთმა გლახაკმა ხელად ვერ იშოვნა ორი მანეთი და ვერ გადაიხადა ბეგარა. მოახსენეს ხელმწიფეს: ამა და ამ კაცისაგან ფული ვერ ავიღეთო.
_ მომიყვანეთ აქ ურჩი გადამხდელი! _ ბრძანა ხელმწიფემ.


მეწისქვილის ვაჟიშვილი და სამი ქოსა ( კავკასიური ზღაპრები და თქმულებები )

mewisqvilis vajishvili da sami qosa qartuli xalxuri zgaprebi kavkasiuri zgaprebi da tqmulebebi
ერთ მეწისქვილეს მშვენიერი ვაჟიშვილი ჰყავდა. რომ გაიზარდა, თქვა: რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ხელმწიფის ქალი უნდა შევირთო ცოლადო. მშობლებმა დაუშალეს: რას ამბობ, შვილო, ხელმწიფემ ეს რომ გაიგოს, დაგვხოცავს, სად ჩვენ და სად ხელმწიფის ქალი, საწყალი მეწისქვილის შვილს ხელმწიფე განა ქალს მოგცემსო? ბიჭი ჩაცივებით იძახდა: რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ხელმწიფის ქალი უნდა ვითხოვო


ზარმაცი ( კავკასიური ზღაპრები და თქმულებები )

zarmaci qartuli xalxuri zgaprebi kavkasiuri zgaprebi da tqmulebebi

იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა, იყო შაშვი მგალობელი, ღმერთი თქვენი მწყალობელი. იყო ერთი ცოლ-ქმარი. ქმარი მეტისმეტად ზარმაცი გახლდათ. არაფერს აკეთებდა, მხოლოდ იჯდა, ჭამდა და ხან ერთ გვერდზე გადაბრუნდებოდა და ხან _ მეორეზე. ცოლი კი, რაც ძალა და ღონე ჰქონდა, შრომობდა, იმასაც კვებავდა, აცმევდა და თავის თავსაც; მაინც მეტად ღარიბად ცხოვრობდნენ. იმათ ბედობაზე მარტო


ორი სილა ( კავკასიური ზღაპრები და თქმულებები )

ori sila qartuli xalxuri zgaprebi kavkasiuri zgaprebi da tqmulebebi

იყო ერთი ღარიბი კაცი. მეტი სიღატაკისაგან კინაღამ მიიხრწნა. იფიქრა: რაც იქნება, იქნება, უნდა ხელმწიფეს მოვახსენო ჩემი გაჭირვება, ან იქვე მომკლას, ან საზრდო გამიჩინოსო.
ჩაისვა მშიერი კატა გუდაში და გასწია. კარისკაცი არ უშვებდა ხელმწიფესთან, მაგრამ, როგორც იყო, დაჰყვა ნებას იმ პირობით, თუ შუაზე
გაუყოფდა, რასაც ხელმწიფე აჩუქებდა.
გლეხმა ამოუშვა კატა. მშიერი კატა ეცა კედლებს, დარბოდა აქეთ-იქით
კნავილით. ხელმწიფემ ჰკითხა მისვლის მიზეზი. ღარიბმა მოახსენა: