გალაკტიონ ტაბიძე - ზღაპარი

galaktion tabidze zgapari qartuli poezia
მდინარის პირად ხეივანში ყოველ საღამოს
ორი ქალწული მემორევე ჩრდილად გახდება.
ისინი ჩუმად გადიხდიან ლეჩაქთა სამოსს,
თვითონ მდინარეც და დუმილიც გალეჩაქდება.


გალაკტიონ ტაბიძე - ზღაპრებიდან

galaktion tabidze zgaprebidan qartuli poezia
ქართული ოდის აივნის გვერდით
მე მახსოვს მუხა, -
მუხიდან ტყისკენ ბილიკი ფერდად,
ვერხვები სწუხან.


გალაკტიონ ტაბიძე - ზღვა ახმაურდა

galaktion tabidze zgva axmaurda zgva akhmaurda dzilit qartuli poezia

ზღვა ხმაურობდა
ყრუ ხმაურობით,
ანძა გრიგალის
მეთაურობით
მოგზაურობდა.


გალაკტიონ ტაბიძე - თანდათან, თანდათან ახალი ქვეყანა შენდება!

galaktion tabidze tandatan axali qveyana shendeba sdzinavs mdzime dzilit qartuli poezia
რამდენიც მძლავრი
მკვიდრდება სახლი
და ემატება
აგური აგურს,
თვალი სიახლეს


გალაკტიონ ტაბიძე - თასი

galaktion tabidze tasi dzilit qartuli poezia
თასს სადღეგრძელოს ხელში ვიღებ
ასსა და ათასს.

დაე, ესმოდეთ: ერთმანეთის
გატანა ვიცით.
შეხედეთ ამ თასს, მეგობრებო,


გალაკტიონ ტაბიძე - თბილისი

galaktion tabidze tbilisi qartuli poezia
ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა,
სახლებზე ადის ფერადი ბოლი
და კიბეებზე, ვით ვინიეტკა,
დაფენილია დაფნის ფოთოლი.


გალაკტიონ ტაბიძე - თბილისს სძინავს მძიმე ძილით

galaktion tabidze tbiliss sdzinavs mdzime dzilit qartuli poezia
თბილისს სძინავს მძიმე ძილით,
მხოლოდ მტკვარი ხმაურობს,
ვარსკვლავების თეთრი თრთვილით
ქარს სურს გვამოგზაუროს.


გალაკტიონ ტაბიძე - თემა

galaktion tabidze tema qartuli poezia
ტბის ბროლება ელექტრონის
სიცილს იჭერს,
არაგვიდან ატრიალებს
შუქთა გიშერს,
აქ ახალი სიხარულის


გალაკტიონ ტაბიძე – თვალით ვეღარას ვხედავ

galaktion tabidze tvalit vegaras vxedav qartuli poezia
თვალით ვეღარას ვხედავ,
გული მოელის დანას,
რისთვის გამზარდა დედამ,
რისთვის მეტყოდა ნანას?


ედგარ ალან პო - ელდორადო

eldorado edgar alan po Edgar Allan Poe ucxouri literatura ucxouri poezia proza
მამაცი მხედარი
არ დრკება, მხნედ არის –
ქარია, წვიმს თუ ათოვს,
სიმღერით მიიკვლევს
მომქანცველ ბილიკებს,
დაეძებს ელდორადოს.