რომულუს ავგუსტულუსი - რომის იმპერატორი

romulus avgustulusi romis imperatori cnobili pirovnebebi gamochenili adamianebi ცნობილი პიროვნებები
ფლავიუს რომულუს ავგუსტულუსი (ლათ. FLAVIVS ROMVLVS) (463 - ?) რომულუს ავგუსტულუსად წოდებული, რომის უკანასკნელი იმპერატორი 475 წლის 28 აგვისტოდან 476 წლის 4 სექტემბრამდე.


სეპტიმიუს სევერუსი - რომის იმპერატორი

lucius septimius severusi romis imperatori cnobili pirovnebebi gamochenili adamianebi ცნობილი პიროვნებები
ლუციუს სეპტიმიუს სევერუსი (ლათ. LVCIVS SEPTIMIVS SEVERVS) (11 აპრილი 146 - 4 თებერვალი 211) რომის იმპერატორი 193 წლის 9 აპრილიდან 211 წლამდე.