სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

ქალს უნდა მისცე ყველაფერი, ან არაფერი.


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

ქალები როგორც მოკრძალებულნი და კდემამოსილნი, თავიანთ ნაზ გულში იმარხავენ დაფარულად სიყვარულის ალს, ხოლო დაფარული ალი რომ უფრო ძლიერია გამოჩინებულზე, ეს იცის ყველამ, ვისაც კი განუცდია მისი ძალა თავის თავზე.


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

ძნელი სათქმელია, რომ ქალს უფრო ძლიერად შეეძლოს სიყვარული, ვიდრე მამაკაცს, მაგრამ ეს კი უეჭველია, რომ ქალებმა უფრო უკეთესად იციან სიყვარული.


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

ქალის ღირსების საზომი მამაკაცია, რომელიც მას უყვარს.


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

თითქმის ყველა ქალს უნარი შესწევს ყველაზე უმაღლესი გმირობა ჩაიდინოს სიყვარულის გამო.


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

მხოლოდ ქალს ესმის, რა არის სიყვარული, ვაჟკაცისათვის ხშირად იგი ოცნებაა, ამაო მოყვარეობა, სიხარბე. ქალი კი ერთი კოცნის გამო თავით ფეხებამდე გულად გადაიქცევა ხოლმე და არც ერთი სიმი და ძარღვი არ მოიპოვება ისეთი იმ დროს, რომ არ ზეიმობდეს ანუ არ თრთოდეს.


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

თუ კაცს უნდა სიყვარული დაუმტკიცოს ქალს, ყველაფერი უნდა უამბოს, რასაც ქალის ცნობისმოყვარეობა მოითხოვს.


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

თუ გიყვარს ქალი - უარჰყო უნდა სულ ყველაფერი. მარტოოდენ უნდა გწამდეს ის, ვინც გიყვარს, მის მხურვალე მკერდზე უნდა ნახო ნავსაყუდელი, მარტო მის გულს უნდა სცემდე თაყვანს, როგორც ღმერთს, და დასთმო უნდა გარშემო ქვეყნიერება. ოჰ, ქალო, ქალო!


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

ლამაზი ქალი ერთდროულად ცაც არის და უფსკრულიც. რა სიამოვნებით აღვაპყრობთ მზერას მის ციურ მშვენებას და რა იოლად გადავიჩეხებით ხოლმე უფსკრულში.


სტატუსები - statusebi

statusebi brdznuli gamonatqvamebi frazebi filosofia warwerebi saintereso

ქალი - ეს არის ცა, მაგრამ ეს ცა ისევე მაღლაა მამაკაცისაგან, როგორც მიწა ცის თაღისაგან.