ფაქტები ტვინის შესახებ

faqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
ტვინს გაცილებით მეტი დრო სჭირდება ძილისაგან გამოსაღვიძებლად ვიდრე სხეულს. ადამიანის ინტელექტუალური შესაძლებლობები გამოღვიძების შემდეგ გაცილებით დაბალია ვიდრე უძილო ღამის, ან მსუბიქი თრობის შემთხვევაში.


ფაქტები ტვინის შესახებ

faqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
ტვინი, დაახლოებით, 75% წყლისაგან შედგება. მისი სრულფასოვანი მუშაობისათვის საჭიროა სითხის გარკვეული რაოდენობის მიღება – სითხის ნაკლებობა იწვევს ტვინის მუშაობის აქტივობის შემცირებას.


ფაქტები ტვინის შესახებ

faqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
ადამიანის ტვინი ჩრდილებს სხეულების განუყრელ ნაწილად და მის გაგრძელებად აღიქვამს. სივრცეში ობიექტი მით უფრო ადვილია აღსაქმელად, რაც უფრო მკვეთრია მისი ჩრდილი.


ფაქტები ტვინის შესახებ

faqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
ტვინის რეგულარული მუშაობა ამცირებს მისი დაავადებების საშიშროებას. მეცნირებმა დაამტკიცეს, რომ მუდმივი გონებრივი დატვირთვის შემთხვევაში ადამიანი თავიდან იცილებს ისეთ მძიმე დაავადებას, როგორიცაა ალცგეიმერის სინდრომი. ტვინის განვითარების საუკეთესო საშუალებაა რაიმე ახლის შესწავლა.


ფაქტები ტვინის შესახებ

faqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
გონებრივი სამუშაო არ ღლის ტვინს. დადგენილია, რომ სისხლის შემადგენლობა, რომელიც თავის ტვინში მიედინება, უცვლელი რჩება გონებრივი დატვირთვის დროს. ადამინის გონებრივი დაღლა გამოწვეულია მისი ფსიქოლოგიური და ემოციური მდოგმარეობით.


ფაქტები ტვინის შესახებ

faqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
ადამიანის ქვეცნობიერი ლოგიკაზე გაცილებით ძლიერია. ერთ-ერთი გამოკვლევისას ადამინინებს აჩვენებდნენ გამოსახულებას, რომელზედაც დაუფიქრებლად უნდა ეჩვენებინათ გარკვეული ობიექტი. დაუფიქრებლად არჩეული ობიექტის სისწორე, პროცენტულად,უფრო მეტი იყო, ვიდრე დაფიქრებული პასუხის გაცემის შემთხვევაში.


ფაქტები ტვინის შესახებ

faqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
ყვითელი და მწვანე ფერი, შარტრეზი, აღქმადი სპექტრის ზუსტად შუაში მდებარეობს. ამ ფერს ყველაზე კარგად ”ხედავს” ტვინი.


ფაქტები ტვინის შესახებ

faqtebi tvinis shesaxeb saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi
ადამინის მოკლევადიან მეხსიერებას, ერთდროულად, შეუძლია დაიმახსოვროს მხოლოდ 7 ობიექტი. თუ ობიექტებს გავაერთიენებთ ჯგუფებში, მაშინ ერთჯერზე დასამახსოვრებელი ობიექტების რაოდენობა მკვეთრად გაიზრდება.სახალისო და საინტერესო ფაქტები

saxaliso da saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi

მიუხედავად იმისა რომ mp3 მუსიკის სტანდარტი მიღებული იქნა 1991 წელს, ის გააქტიურდა მხოლოდ 1998 წელს ყველასთვის ცნობილი პროგრამის ნეპსტერის (napster) გამოსვლის შემდეგ


სახალისო და საინტერესო ფაქტები

saxaliso da saintereso faqtebi icit tu ara rom saintereso ambavi ucnauri faqtebi

პირველი ვებ კამერა შეიქმნა კემბრიჯის უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში, იგი უყურებდა ცარიელ ყავის მადუღარას.