სტატუსები - statusebi


დაზოგე ახალგაზრდობაში, რათა არ გაიჭირვო სიბერეში.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


ადამიანთან საუბრის დროს უყურე მას თვალებში.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


ნუ სესხულობ, სანამ უძლებ საკუთარი სახსრებით.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


იცხოვრე შესაძლებლობის შესაბამისად.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


თუ გაგაჩნია საიდუმლო - შეინახე.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


კარგი ხასიათი - ყველაზე დიდი სიმდიდრეა.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


თუ ვერ შეიძენ ღირსეულ მეგობრებს, არ იყოლიო საერთოდ.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


ნუ მოიხსენიებ სხვას აუგად, ცუდად.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


ყოველთვის თქვი სიმართლე.

(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi

ნუ იქნები უსაქმური.