იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
ბრიყვს მისი სირეგვენისებრ ნუ უპასუხებ, რომ თავად მისი მსგავსი არ გახდე.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
რაღა უგალავნო ქალაქი და რაღა კაცი, რომელიც თავის თავს ვერ პატრონობს.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
რაღა ძაღლის ყურებში ჩაფრენილი კაცი და რაღა სხვის კამათში ჩარეული.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
ორმოს გამთხრელი შიგ თვითონ ჩავარდება, ქვა მის მსროლელს დაუბრუნდება.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
სხვამ შეგაქოს და არა შენმა პირმა, უცხომ და არა შენმა ბაგეებმა.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
მეგობრისგან ჭრილობა ერთგულების ნიშანია, მტერი კი კოცნით აგავსებს.


სტატუსები - statusebi


თუ ვინმე შენზე იტყვის ცუდს, მოიქეცი ისე, რომ მის ნათქვამს არავინ დაუჯეროს.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


ძილის წინ კარგად გაიაზრე, რა გააკეთე დღის განმავლობაში.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


შენ თავზე მეტად - ვერავინ გავნებს
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)


სტატუსები - statusebi


კარგი საზოგადოება და მასთან საუბარი - დიდი ბედნიერებაა.
cxovrebiseuli da praqtikuli rcheva
(ცხოვრებისეული და პრაქტიკული რჩევეა)