იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
კურთხეული იქნება გულმოწყალე, რადგან ღარიბს თავისი პურიდან გაიკითხავს.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
ღარიბს ნუ წაართმევ, რადგან ღარიბია იგი; ბეჩავს კარიბჭესთან ნუ დაჩაგრავ.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
დიდკაცთან პურის საჭმელად რომ დაჯდები, დაკვირვებით იყავი: ყელზე დანა მიიბჯინე, თუ მსუნაგი ხარ. ნუ ინდომებ მის ნუგბარ საჭმელებს, მაცდური პურია იგი. რადგან როგორც იქცევა, ისე არ ფიქრობს; ჭამე და სვიო, გეუბნება, მაგრამ შენთან არ არის მისი გული. შეჭმულ ლუკმას უკან ამოანთხევ და მადლობის სიტყვებს ფუჭად დახარჯავ.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
ბრიყვს ყურში ნურაფერს ეტყვი, რადგან მას სძულს შენი გონივრული სიტყვები


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
ნუ შეცვლი ძველ მიჯნას და ობლების ყანაში ნუ შეხვალ; რადგან ძლიერია მათი მფარველი, ის დაიცავს მათ საქმეს შენს წინააღმდეგ.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
ნუ იტყვი როგორც მომექცა, ისე მოვექცევიო, თავისი საქმისაებრ მივაგებო.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
ნუ ხარობ შენი მტრის დაცემით და მისი წაბორძიკებით ნუ ილხენს შენი გული.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
თუ თაფლი იპოვე, იმდენი ჭამე, რამდენიც შეგერგება, რომ არ გატყვრე და უკან არ ამოანთხიო.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
მეზობლის სახლში ხშირად ნუ ივლი, რომ არ მობეზრდე და არ შეგიძულოს.


იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

igavebi solomonisa davitis dzisa ierusalimis mefisa brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvamebi brdznuli frazebi
თუ შენი მტერი მშიერია, პური აჭამე; თუ სწყურია, წყალი ასვი.