ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Benecitia nom ophastrudutum.

სიკეთე არ დაიმალება.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Barba non facit Philosophum.

წვერის ტარება არ აბრძენებს (ადამიანს). (წვერის ქონებით ვერ გახდები ფილოსოფოსი)


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Amat victoria curat.

გამარჯვებას მომზადება უყვარს.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Bellum omnium contra omnes.

ყველას ომი ყველას წინაღმდეგ. (ყველა ომობს ყველას წინააღმდეგ)


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
liis lucens, uror.

ვუნათებ რა სხვებს, თვით ვიწვი (ვან ტულპიუსი)


ლათინური ანდაზები

Amore non est medicabilis herbis.
სიყვარული წამლით არ იკურნება.


ლათინური ანდაზები

Amicus Plato, sed magis amica veritas.
პლატონი ჩემი მეგობარია, მაგრამ ჭეშმარიტება უფროა ჩემი მეგობარი.


ლათინური ანდაზები

Amicitia vitam ornat.
მეგობრობა სიცოცხლეს ალამაზებს.


მექსიკური ანდაზები

meqsikuri andazebi meqsikuri andaza andaza meqsikuri enaze

ხე, რომლიც თავიდანვე გადაზნექილი იყო, არასდროს გაიზრდება სწორი.


მექსიკური ანდაზები

meqsikuri andazebi meqsikuri andaza andaza meqsikuri enaze
იქ, სადაც ხანძარი იყო, ყოველთვის რჩება ფერფლი.