ლათინური ანდაზები

Divide et impera.

გათიშე და იბატონე. (გაიუს იულიუს კეისარი)


ლათინური ანდაზები

De mortuis aut, bene aut nihil.

მიცვალებულებზე ან კარგს ამბობენ, ან არაფერს.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
De gustibus non est disputandum.

გემოვნებაზე არ დაობენ.


ლათინური ანდაზები

Dum spiro, spero.

სანამ ვსუნთქავ, იმედი მაქვს.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Cogito ergo sum. - რენე დეკარტი

ვაზროვნებ, მაშასადამე ვარსებობ.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Commissa cela!

შეინახე შენზე მონდობილი საიდუმლოდ!


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Carthago delenda est. (Carthaginem esse delendam)

კართაგენი უნდა დაინგრეს. (მარკუს პორციუს კატონი (უფროსი))


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Charta non erubescit.

ქაღალდი არ წითლდება.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
aliena vitia in oculis habemus, a tegro nostra sunt.

სხვისი ნაკლი თვალწინ გვაქვს,ჩვენი - ზურგს უკან.


ლათინური ანდაზები

latinuri andazebi andazebi latinur enaze
Caesarem decet stantem mori.

კეისარს ფეხზე სიკვდილი შეჰფერის.