ნაზიმ ჰიქმეთი

nazim hiqmeti didi brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli
ადამიანის ასაკი გამოიხატება არა იმ ციფრით, რომელიც პასპორტში აქვს ჩაწერილი, არამედ გულის სიჭაბუკით, რამდენად ძალუმად ფეთქავს იგი ადამიანის მკერდში! სიბერე მაშინ იწყება, როცა ადამიანი ჰკარგავს კავშირს ახალგაზრდა თაობასთან, როცა ახალგაზრდობას უშლის ინმსვლელობას.


რჩ.ჯორჯაძის მიმართ, გარდაცვალებამდე ორი თვით ადრე, 1913 წ.

ადამიანის ბედნიერება ღვთიური ვალის ასრულებაშია. ვინც ამ ვალს ასრულებს, იგი უკვდავია და ერთვის მარადისობას, თქვენც ასეთს ვალს ასრულებთ და მაშასადამე, ვერც უგვანო სინამდვილე გაგიტეხსთ სულს.


რენანი

renani brdznuli azrebi brdznuli gamoantqvamebi
ადამიანის ბედნიერება შრომაშია, იმ შრომაში, რომელიც მოვალეობად არის მიჩნეული.


პლინიუს უმცროსი

plinius umcrosi brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli

ადამიანის ბუნება გაყალბებულია, რადგან მასში უკიდურეს სულიერ სიღატაკესთან ერთად შერწყმულია უსაზღვრო ამპარტავნება.


საადი

saadi brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli
ადამიანი ცხოველზე მაღლა დგას მეტყველების უნარით, მაგრამ მასზე დაბლა დგას, თუ უმართებულოდ მეტყველებს.


წმიდა ბარსანოფი დიდი

wminda barsanofi didi brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli
ადამიანი ყურადღებით უნდა იყოს, რომ მის მოქმედებას ვნება არ წარმართავდეს, ხოლო რასაც უძლურების ან საჭიროების გამო აკეთებს, არც ცოდვად ეთვლება და არც მოდუნებად.


ოშო

brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli frazebi

რაც უფრო ინტელექტუალურია ადამიანი, მით უფრო ხანმოკლეა მისი სიყვარული.


ოშო

brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli frazebi

იცხოვრეთ ინტენსიურად, მგზნებარედ, რადგან არ არსებობს სხვა ღმერთი გარდა ცხოვრებისა.


ოშო

brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli frazebi

ფიქრები ეს ყველაზე ზედაპირული ნაწილია თქვენი არსების. თქვენ უნდა შეაღწიოთ მის მიღმა.


ოშო

brdznuli azrebi brdznuli gamonatqvaebi brdznuli frazebi

დრო არ მოძრაობს. მოძრაობს თქვენი გონება. დრო როგორ იმოძრავებს, როცა მოძრაობისთვის ისევ დროა საჭირო? თუ თქვენი დრო იმოძრავებს, მაშინ საჭირო იქნება სხვა დრო, რომელშიც იგი იმოძრავებს.