აფორიზმები

aforizmebi aforizmi aporizmebi aporizmi

ყველაზე მარტივად,სისულელეები იქმნება.


აფორიზმები

aforizmebi aforizmi aporizmebi aporizmi

წარსულმა თაობებმა,შეკითხვაზე პასუხის ნაცვლად,შეკითხვები დაგვიტოვეს.


აფორიზმები

aforizmebi aforizmi aporizmebi aporizmi

როცა ადამიანი სტუმრად მიდის, ის მასპინძლის დროს ხარჯავს და არა თავისას.


აფორიზმები

aforizmebi aforizmi aporizmebi aporizmi
თუ კი თავს ჯოჯოხეთის სიღრმემდე დაიმდაბლებ,ზეცამდე ამაღლდები.


ფრანგული ანდაზა

ფრანგული ანდაზები franguli andaza franguli andazebi

ბებერ ძაღლს ახალ ფანდებს ვეღარ ასწავლი.


ფრანგული ანდაზა

ფრანგული ანდაზები franguli andaza franguli andazebi

გამარჯვებულ გუნდს წევრები არ ტოვებენ.


ფრანგული ანდაზა

ფრანგული ანდაზები franguli andaza franguli andazebi

გამოუჩეკავ წიწილებს ნუ დაითვლი.


ფრანგული ანდაზა

ფრანგული ანდაზები franguli andaza franguli andazebi

დამდუღრულ კატას ცივი წყლისაც კი ეშინია.


ფრანგული ანდაზა

ფრანგული ანდაზები franguli andaza franguli andazebi

დიდი მუხა პატარა რკოდან იზრდება.


ფრანგული ანდაზა

ფრანგული ანდაზები franguli andaza franguli andazebi

ვაჟკაცებს ბედი სწყალობთ.