ქართული ანდაზა

qartuli andazebi пословицы poslovici
ვინც მალე სჭრის, ის დიდხანს ნანობს


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi пословицы poslovici
ვიდრე ჭკვიანი დაფიქრდეს, გიჟი ხიდს გადაირბენსო


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi пословицы poslovici
ვინც დაიზარაო, არც გაიხარაო


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi пословицы poslovici
ვინც გააჩინა თხა, მან მოუგრიხა რქა


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi
ვინც წყალზე გადო პატარა ხიდიო, მადლი ჰქნა ერთობ დიდიო


რუსული ანდაზა

rusuli andaza
ის მიწა კი არ ფასობს ძვირად, სადაც დათვი ცხოვრობს, არამეს ის სადაც ქათამი იქექება.


ქართული ანდაზა

andazebi пословицы poslovici
ზოგი ცხოვრობს ბედითა, ზოგი ვერც გაჭირვებითა


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi пословицы poslovici
ზამთრის მზე ყვავილს ვერ მოიყვანს.


ქართული ანდაზა

andazebi пословицы poslovici
ზოგის სიცოცხლე ვერცხლია, ზოგისა კი – ცეცხლიაო.


ქართული ანდაზა

andazebi пословицы poslovici
ზოგისა ბამბა ჩხრიალებს, ზოგისა კაკალიც არაო.