პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
სულის ყოველგვარი მოძრაობის წყარო, ერთის მხრივ, ანგარებაა, ხოლო, მეორეს მხრივ, კაცთმოყვარეობა.პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
ჩვენი ბუნების ნამდვილი არსი მოძრაობაა, სრული სიმშვიდე სიკვდილს მოასწავებს.პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
კაცი რაც უფრო ჭკვიანია, მით უფრო პოულობს ორიგინალურ ადამიანებს. მოუქნელი პიროვნებანი ადამიანებს შორის განსხვავებას ვერ ხედავენ.პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
რას იტყვის ამაზე ფიზიკა? ადამიანთა ურთიერთობაში ხახუნს გაგრილება მოსდევს.


პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
ადამიანთა სამი გვარი არსებობს: ერთნი ემსახურებიან ღმერთს იმიტომ, რომ უკვე იპოვეს; მეორენი ეძებენ ღმერთს იმიტომ, რომ არ უპოვიათ; მესამენი - არც ეძებენ და არც უპოვიათ. პირველნი ბედნიერნი არიან და კეთილგონიერნი; მეორენი- უბედურნი და კეთილგონიერნი; მესამენი - უბედურნი და უკეთურნი.


პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
სულ მცირე ყოფნის ადამიანს, თავი ბედნიერად იგრძნოს, იმიტომ, რომ ასეთივე უბადრუკი წვრილმანის გამო ეძლევა უნუგეშობას.


პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
რა ცარიელია ადამიანის გული! და რამდენი სიბილწეა ამ სიცარიელეში....


პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
ადამიანი არც ანგელოზია და არც ცხოველი, მაგრამ მისი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ, რაც უფრო ცდილობს, ანგელოზს დაემსგავსოს, მით უფრო მეტად ემსგავსება ცხოველს.


პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
დიდი სიკეთის გასამარჯვებლადაც კი არ უნდა იკადროს კაცმა მცირეოდენი ბოროტის ქმნა.


პასკალი

paskali brdznuli azrebi gamonatqvamebi frazebi
თუ არ გინახავს მშვენიერი ქალის სახეზე ცრემლი, ნუ იტყვი- მშვენიერება მინახავსო, თუ არ გინახავს ლამაზი ქალის სახეზე სიხარული, ნუ იტყვი- სიხარული მინახავსო.