იტალიური ანდაზა

italiuri andaza
არ გაეკიდო ქალს და არც ტრამვაის. ყოველთვის მოვა შემდეგიანდაზები

andazebi
სჯობს საქმე უხმო სიტყვასა, თქმულსა, არ გაკეთებულსა.


ქართული ანდაზა

qartuli andaza
არა გყავდეს მოახლეო, თავი მოიმოახლეო.


ანდაზები

andzebi qartuli
თევზმა თევზს უთხრა: – ცოტა იქით მიიძარიო, - საით მივიძრა, ორივენი ერთ ტაფაში ვიწვითო.


ანდაზები

ბაყაყმა ფეხი აიშვირა, მეც ნალი დამაკარითო.


ანდაზები

qartuli andaza

ვისაც უფროსის არ ესმის, იმის ვენახს არ ესხმის.


ანდაზები

qartuli andaza
ზოგსა კაცსა კაცი ჰქვიან, ზოგსა კაცსა კაცუნაო.


სტატუსები - statusebi


ყველაზე ძლიერი ის არის, ვინც საკუთარი თავის მფლობელია…


სტატუსები - statusebi

მარტოობა მშვენიერია, მაგრამ ისიცაა აუცილებელი, რომ ვიღაცამ გითხრას მარტოობა მშვენიერიაო…


სტატუსები - statusebi

არავინ იბრძვის სხვის ომში ისე კარგად, როგორც მგელი და ქართველი…