მარკელია - Markelia

გვარის ფუძეა სახელი მარკოზი. აქედან, მოფერებით-კნინობითი ფორმა – მარკ. ამ გვარის ძირძველი მოსახლე სამეგრელოში იშვიათია, არიან ლტოლვილები სამურზაყანოდან. ფუძე შესწავლას მოითხოვს.

ასევე, ჩანს გვარი მარკელოვი.

საქართველოში 250 მარკელია ცხოვრობს: ზუგდიდში – 83, თბილისში – 81, სენაკში – 11. არიან სხვაგანაც.


მუხიაშვილი - Mukhiashvili

მუხა მცენარეა და მისგან ნაწარმოები სახელი – მუხა განივთებულია, როგორც გვარის მაწარმოებელ, ისე ტოპონიმებად გამოყენებულ სახელებადაც.

გვხვდება სოფლები – მუხანი, მოგვიანებით მუხათი, მუხათგვერდი.

ასევე, ამ ძირისაა გვარები მუხათგვერდელი, მუხაშავრია, მუხაშვილი, მუხაძე, მუხიაშვილი, მუხიგულაშვილი, მუხიგული.

საქართველოში 165 მუხიაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 95, გარდაბანში – 64, რუსთავში – 6.


უნაფქოშვილი - Unafqoshvili

გვარის ფუძეა მეტსახელი უნაფქო, რაც ფქვილის უქონელს ნიშნავს.

1873 წლის აღწერით, სოფელ მარაბდაში მოიხსენიება გიორგი უნაფქოშვილი. ამ გვარის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ მარტყოფში.

საქართველოში 220 უნაფქოშვილი ცხოვრობს: საგარეჯოში – 90, თბილისში – 61, გარდაბანში – 23. არიან სხვაგანაც.


ხუციშვილი - Khucishvili

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ხუცია.

1863 წელს ბატონყმობის წიგნში, რომელიც გიორგი აღაიანელს შერმაზან სუმბელიძისთვის მიუცია, მოიხსენიება ხუცია აღაიანელი.

ბერიკა და სეხნია ხუციაშვილები 1688 წელს მოიხსენიებიან.

ამავე ძირისაა შემდეგი გვარები: ხუცაიძე, ხუციანიძე, ხუცინაშვილი, ხუციშვილი, ხუციძე, ხუცერაული, ხუციბიძე, ხუცუნაშვილი.

საქართველოში 39 ხუციშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 17, მცხეთაში – 8, კასპში – 4.


ასაბიშვილი - Asabishvili

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ასაბი.

1873 წელს ასაბიშვილი მოიხსენიება დიდ ენაგეთში.

ზოგი ასაბიშვილი რუსული დაბოლოებით ასაბოვებად ჩაუწერიათ. ისინი ქართველები არიან.

საქართველოში 844 ასაბიშვილი ცხოვრობს: ყვარელში – 484, თბილისში – 102, მარტვილში – 72. არიან სხვაგანაც.


ამბარიშვილი - Ambarishvili

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ამბარი.

ამბარიშვილი იოვანე მოიხსენიება მოწმედ 1477 წელს ნიკოლოზ პალატაშვილის მიერ გოგიტა არდაშელიშვილის სახელზე გაცემული მამულის ნასყიდობის წიგნში.

ამბარიშვილი მოიხსენიება 1851 წლის აღწერით, სოფელ კოდაში.

საქართველოში 135 ამბარიშვილი ცხოვრობს: ახალციხეში – 59, ბორჯომში – 48, თბილისში – 28.


ავთანდილაშვილი - Avtandilashvili

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ავთანდილი. ეს სახელი არაბულ-ირანული წარმოშობისაა და ქართულად „სამშობლოს რწმენას” ნიშნავს. ის საქართველოში ოდითგანვე გავრცელებული იყო. მისი კნინობითი ფორმაა ავთო.

1721 წლის აღწერით, პატარა ზურაბის ყმად საფიეთში მოიხსენიება მოლაშქრე თამაზ ავთანდილაშვილი.

საკარისში ყმები ყოფილან ფარუა და ყულიჯან ავთანდილაშვილები.

1721 წლის აღწერითვე, ავთანდილაშვილები მემამულეებიც იყვნენ.

საქართველოში 203 ავთანდილაშვილი ცხოვრობს: ქარელში – 101, თბილისში – 44, გორში – 12. არიან სხვაგანაც.


ტოგონიძე - Togonidze


გვარის ფუძეა სიტყვა ტოგუნი, რაც სულხან-საბას მიხედვით „მაღალ დასაჯდომს” ნიშნავს.

1730 წელს, ნასყიდობის წიგნში მოხსენიებულია გიორგი ტოგუნიძე.

ტოგონიძეები 1941 წელს ამბროლაურის რაიონის სოფელ ფარახეთიდან ასურეთში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ისინი ცხოვრობდნენ სოფლებში: სევა, ფარახეთი, ძეგლევი.

ამავე ძირისაა გვარი ტოგოშვილი.

საქართველოში 1 303 ტოგონიძე ცხოვრობს: თბილისში – 526, ქუთაისში – 145, წყალტუბოში – 133. არიან სხვაგანაც.

34 – ტოგოშვილი.


ფარსადანაშვილი - Farsadanashvili


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ფარსადანი, რომელიც სპარსული წარმოშობისაა და ქართულად ბრძენს, სწავლულს, მეცნიერს ნიშნავს. ეს სახელი ფართოდ იყო გავრცელებული საქართველოში.

1737 წლის ყმისა და მამულის ნასყიდობის წიგნში, რომელიც იასე როინიშვილ-ყორღანაშვილს თავის ბიძაშვილისთვის, ზაალ როსტომაშვილისთვის მიუცია, მოხსენიებულია ზურაბ ფარსადანაშვილი.

ამავე ძირისაა გვარი ფარსადანიშვილიც.

საქართველოში 76 ფარსადანაშვილი ცხოვრობს: გარდაბანში – 51, თბილისში – 20, თეთრიწყაროში – 5.

137 ფარსადანიშვილი: თბილისში – 59, თელავში – 30, გურჯაანში – 28. არიან სხვაგანაც.


ჩაჩანაშვილი - Chachanashvili

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ჩაჩანა. ასევე, გვხვდება მეტსახელი ჩაჩიკა, ჩაჩიტა, ჩაჩო.

„ასურეთელი პეტრე ჩაჩანაშვილი, რუსული გაფორმებით ჩაჩანოვი, 1874 წელს დიდი ენაგეთის წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში შვილს უნათლავს ვარდისუბანში მცხოვრებ დავით კედელაშვილს”.

ამავე ძირისაა გვარები: ჩაჩავა, ჩაჩაური, ჩაჩუა, ჩაჩაურაშვილი, ჩაჩაშვილი, ჩაჩიბაია, ჩაჩიკაშვილი.

საქართველოში 35 ჩაჩანაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 24, გარდაბანში – 10, გორში – 1.