ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

ნუ დასცინებ მას, ვინც დამარცხდა, დასცინე მას, ვისაც არ უცდია.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

ადამიანს შეუძლია უღალატოს მხოლოდ საკუთარ სინდისს.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

ყველაზე კარგი საზომი შენი სიმდიდრისა არის ის, თუ რისი ღირსი იქნებოდი, მთელი ქონება რომ დაგეკარგა.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

ის,რაც სისულელედ ჟღერს ბრძენთათვის, სიბრძნედ ჟღერს სულელთათვის.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

სიმამაცე არ ნიშნავს არაფრის გეშინოდეს, სიმამაცე ისაა, როცა გეშინია და მაინც აკეთებ.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

კრიტიკოსი ხშირად ის ადამიანია, რომელიც იმის განსჯითაა დაკავებული, რისი გაკეთებაც თავად არ შეუძლია.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

ყველაზე კარგი თარჯიმანი ისაა, ვინც სიჩუმის ენა იცის.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

გმირს არ სჭირდება ლაპარაკი, როცა ის აღარ იქნება მასზე სხვები ილაპარაკებენ.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami

ბრბოს თუ გაჰყევი, მასში დაიკარგები.


ბრძნული გამონათქვამი - brdznuli gamonatqvami


შეყვარებული ბრძენი და შეყვარებული სულელი ერთი და იგივეა