სტატუსები – statusebi

აზროვნება სნეულებაა, რომლითაც ძალიან ცოტანი ხდებიან ავად


სტატუსები – statusebi


მთელი უშენობის მფლობელი ვარ, დიდი დანაკარგის მესაკუთრე.


სტატუსები – statusebi

სანთელი ენთო ლიცლიცა ბინდად..იწვოდა კენტად, დნებოდა ფიქრად..თეთრი ლოდინის ფერი იბრძოდა და სიმარტოვის სურნელი იდგა..შენც არ იყავი მეც რაღაც მწყინდა.. გარეთ კი წვიმდა....წვიმდა და წვიმდა....