მარკ შაგალი - Mark Shagali

ჩვენს ცხოვრებაში ისევე როგორც მხატვრის პალიტრაზე, ერთადერთი ფერი ბატონობს- ის
ანიჭებს აზრს სიცოცხლესაც და ხელოვნებასაც. ეს ფერი სიყვარულის ფერია.გი დე მოპასანი - Guy de Maupassant

სიყვარული ერთი ჩვეულებრივი სიტვაა, არადა - ყველაფერს იტევს: სულსაც ნიშნავს და სხეულსაც, სიცოცხლესაც და სიცოცხლის არსსაც.ჰემ ბრაუნი - Hem Brauni

სიჭაბუკის მაჭარი გემრიელია, მსუბუქი, ცქრიალა და გაზაფხულის
ჰაერივით ხალისიანი, ხოლო ასაკი მას სიმკვრივეს და ნაჯერობას მატებს- უცნაურ სიმწიფეს.
ხანმოკლე სიყვარულიც შუშხუნაა და მჩქეფარე, მაგრამ სიყვარული,
რომელიც მთელი ცხოვრება გრძელდება-წლიდან წლამდე ღვინდება და სულ სხვა გემოს იძენს.