ებსია - Ebsia


ძნელად ამოსახსნელი გვარია. დასრულებული სახით ებს-ია, მასში გარკვეული აზრია ჩადებული. ეტიმოლოგიის გარკვევა რთულდება მაშინვე, როგორც კი ფუძეს ებს-ეფს-ს სუფიქსს ჩამოვაცილებთ.

წალენჯიხაში ცხოვრობს 26 კომლი. ებსიათა, რამდენიმე კომლი ცხოვრობს ზუგდიდში.ჩიასშვილი-ჩიაევი - Chiashvili-Chiaevi


გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ჩია. ჩია პატარა ტანის ადამიანს ჰქვია.

1783 წლის 24 ივნისს მეფე ერეკლე მეორის მიერ რუსეთის მთავრობისთვის წარდგენილი სიის მიხედვით, თავად ავალიშვილების აზნაურებად დასახელებული არიან: ლაპინასშვილი, ჩიასშვილი, სანთლიკუდაშვილი, ლომიძე, კეცხოველი, ედიშერასშვილი.

გვხვდება გვარი ჩიაევიც.

ვარაუდით, ჩიაევები ჩიასშვილები უნდა იყვნენ.

საქართველოში 38 ჩიაევი ცხოვრობს: გორში – 18, თბილისში – 20.


დარბიაშვილი - Darbiashvili


გვარი, სავარაუდოდ, მიღებულია ზმნიდან დარბის, ანუ სირბილით, ჩქარი ნაბიჯით დადის.

„დარბიაშვილი მოიხსენიება ენაგეთის ახალშენს 1713 წელს გაყრილობის წიგნში, მიცემული კათალიკოზ დომენტის მიერ ამილბარ და სხვა მაღალაძეებისადმი“.

„დარბიაშვილი ბერია, ბოგველი, ერგო ადამ მაღალაძის შვილებს მათი სახლიკაცების ყმების ნაცვლად“ (მეჩვიდმეტე საუკუნის ბოლო).

საქართველოში 102 დარბიაშვილი ცხოვრობს: კასპში – 77, თბილისში – 20, ქუთაისში – 5.


აკოაშვილი - Akoashvili

გვარის ფუძეა საკუთარის ახელი აკო. გვხვდება, ასევე, საკუთარი სახელები ამაკონი, აკოია.

აკო – იაკობის კნინობითი ფორმაა.

1733 წელს ასურეთის ხევს მოიხსენიება აკოასშვილი.

„მიკირტუმა აკოაშვილი, მისი მეუღლე, ხანუმა, შვილები ოჰანეზა, დავითა, ოჰანეზას მეუღლე მაია; პიტან გეორგი ბარათოვის გლეხები: აკოაშვილი, ძმა მიხეილი, მოიხსენიებიან სოფელ დიდენაგეთს, აღწერის სიებში“ (1823 წელი).

აკოაშვილები დღეს აკოევებად არიან ჩაწერილები.

საქართველოში 36 აკოაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 35, რუსთავში – 1.


არჩუაძე-არჩუისძე-არჩვაძე -Archuadze-Archuisdze-Archvadze


გვარს ფუძედ უდევს ოთხფეხა ცხოველის – არჩვის სახელი.

„სვიმონ მეფემ სვეტიცხოველს განუახლა წიასწყალში ერისთავისგან ბოძებული არჩვაძეების შეწირულება“ (1559 წელი).

1574 წელს სვიმონ მეფე წერს: „მონასტერი და სოფელი ვირშა მისითა შესვლითა რა გვარადაც სვეტიცხოველს შემოსწირვია წიასწყალს არჩვაძეები ერისთავს რომ შემოუწირავს მითვე წესითა“.

„გიორგი მეფემ შესწირა ცაგერის ეკლესიას სერაპიონის ცაგერილობის დროს ლიჩს არჩუაძისეული მამული“ (1610 წელი).

გიორგი არჩვაძე, მამუკა არჩვაძე, მამულის წყალობის წიგნში 1616 წელს მოიხსენიებიან კათალიკოზ ზაქარიას მიერ, რომელიც მან უბოძა დავით და სხვა გედევანისშვილებს.

„სააკაძემ თავის განაყოფს, ზურაბ სააკაძეს, მის რუმდე მიჰყიდა საჯვარეს წინა ვენახი“ – აქაც გვხვდება გვარი არჩვაძე, რომლის სახელიც ზაალი იყო.

არჩვაძეები 1941 წელს სოფელ ასურეთში გადავიდნენ საცხოვრებლად სოფელ სხვავადან. ამბროლაურის რაიონის სოფელ სხვავადან.

საქართველოში 2 338 არჩვაძე ცხოვრობს: თბილისში – 1 177, ჭიათურაში – 184, რუსთავში – 102; 957 არჩუაძე: გორში – 454, თბილისში – 225, საგარეჯოში – 102.


სტატუსები – statusebi


ბრმა ის კი არ არის, ვიც ვერ ხედავს, არამედ ისაა ვისაც დანახვა არ სურს.


სტატუსები – statusebi


ამ ქვეყნად ორი ტრაგედია არსებობს: პირველი - როცა ვერ აღწევ იმას, რაც გწადია, და მეორე - როცა აღწევ.


სტატუსები – statusebi


სულის ბუნება ისე ღრმაა, რომ განსაზგვრას არ ემორჩილება, რა გზითაც არ უნდა სცადო მისი ახსნა.


სტატუსები – statusebi


ესიმისტი ისეთი კაცია, რომელსაც სიცილი ავიწყდება; ოპტიმისტი კი იცინის,რათა ზოგი რამ დაივიწყოს.


სტატუსები – statusebi


ადამიანი მაშინ ხდება ავად, როცა მასში ავადმყოფობის შიში ჩნდება .