ქართული ასომთავრული ანბანი და მისი შემქმნელები: «ბაკურ» და «გრი ორმიზდ»

ქართული ასომთავრული ანბანი და მისი შემქმნელები:

«ბაკურ» და «გრი ორმიზდ»

(qartuli asomtavruli anbani da misi shemqmnelebi:

"bakur" da "gri ormizd")

ხურცილავა ბესიკ ( xurcilava besik)


Subjects: ქართული დამწერლობა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Abstract: წიგნში წარმოდგენილია ქართული ასომთავრული დამწერლობის წარმოშობის პრობლემის ირგვლივ ავტორის მიერ ბოლო წლების მანძილზე წარმოებული კვლევა-ძიების შედეგები; ჩამოყალიბებულია ერთიანი, მწყობრი მეცნიერული კონცეფცია აღნიშნულ საკითხზე; განსაზღვრულია ქართული ასომთავრული ანბანის შექმნის დრო, ავტორთა ვინაობა, მათი რელიგიური მრწამსისა და მსოფლმხედველობის ზოგადი სურათი და სხვ. ნაშრომი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტთა, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის.