აკაკი წერეთელი

აკაკი წერეთელი - Akaki Tsereteli

უმჯობესია, რომ მოკვდეს კაცი, ვიდრე ცოცხლობდეს ვით ცოცხალ-მკვდარი.


აკაკი წერეთელი

აკაკი წერეთელი - Akaki Tsereteli

ბუნებისგან დაჩაგრული განა შესძლებს მეგობრობას?! მოშხამული ცივი გული სხვას რას გასწევს, თუ არ მტრობას?!


აკაკი წერეთელი

აკაკი წერეთელი - Akaki Tsereteli

გული თუ გატდყა შესაძლებელიც აღარ სჯერა!


აკაკი წერეთელი

აკაკი წერეთელი - Akaki Tsereteli


პატარა ნაპერწკალი სჯობს დიდს, მაგრამ ცივსა ნახშირსა.


აკაკი წერეთელი

აკაკი წერეთელი - Akaki Tsereteli

ვისაც მწარე უჭამია, იცის სიტკბოს გემოვნება.


ტურგენევი

ტურგენევი - Turgenevi

ყოველივე გაივლის, ყოველივე გაქრება: ძალა - უფლება, გენიოსობა .…

ყველაფერი მიწად იქცევა, მხოლოდ კეთილი საქმეა მკვიდრი, იგი მბრწყინავე მშვენიერებაზე დიდ ხანს ისულდგმულებს.


იოსეფ ბროდსკი

იოსეფ ბროდსკი - Iosef Brodski

ციხე არის დროის სიჭარბით კომპენსირებული სივრცის უკმარისობა


ებერსი

ებერსი - Ebersi

ვიდრე ადამიანს სურვილი და იმედი აქვს, მრავალი ტანჯვის ატანა შეუძლია;ბბედნიერებაც რომ არ ეწეოდეს ადამიანს, მაინც მისი მოლოდინი სასიამოვნოა. ასეთი მოლოდინი შეიცავს ისეთ სიტკბოებას, რომელიც სინამდვილის მაგივრობას წევს.


ფროიდი ზიგმუნდ - Sigmund Freud

ფროიდ ზიგმუნდ – Sigmund Freud

ადამიანი, რომელმაც პირველად შეძლო შუბის მაგივრად შეურაცხმყოფელი სითყვა ეხმარა, იყო ცივილიზაციის დამაარსებელი


ლაბრიუერი

ლაბრიუერი - Labriueri

აღსასრული ერთხელ დგება ჩვენ კი მთელი სიცოცხლე ველით მას. სიკვდილის შიში უფრო საზარელია, ვიდრე თვით სიკვდილი.