სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ადამიანი ნავი არაა ნაპირს მიაბა და მიატოვო


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

გიყვარდეს ყველა, ენდე ცოტას, არავის უღალატო


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

კაცმა არც არაფერი უნდა სთხოვოს ქალს და არც არაფერში ძალა დაატანოს, ქალები სულგრძელნი არიან - რაც შეუძლიათ იმას თვითონაც არ დაიშურებენ.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

თუ კაცს უნდა სიყვარული დაუმტკიცოს ქალს, ყველაფერი უნდა უამბოს, რასაც ქალის ცნობისმოყვარეობა მოითხოვს.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ყველაზე ჭკვიანი მამაკაცი უგნურს ემსგავსება, როცა უყვარს. ყველაზე უფრო ქარფშუტა ქალიშვილი ჭკვიანდება, რომ შეიყვარებს


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ბედნიერება არასოდეს არაა იქ, სადაც გგონია რომ იპოვი.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

დუმილი ყველაზე უფრო აუტანელი შეპასუხებაა.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

წარსულს არ ივიწყებენ, უბრალოდ მასზე არ ლაპარაკობენ...


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ადამიანი ადვილად დაიჯერებს ხოლმე იმას, რაც მისთვის სასურველია.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ადამიანებს სიმდაბლე, სიკეთე და სიყვარული გადაარჩენს. სიკეთე სამოთხის კარსგაგიღებს, სიმდაბლე შიგ შეგიყვანს და სიყვარული ღმერთს განახებს.