სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


უმეცრებისა კალამი, ვერ დაწერს სწორად წავლასა,
კეთილს გმობს, ავსა ეწყობის, მრუდად იქმს თავის სწავლასა.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


წუთის სოფლისა სურვილი უგუნურება მგონია.
მოყვარევ, კეთილს ყვარობდე, ბრძენთაგან გამიგონია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


თუ გულით გიყვარს მოყვარე, შორი და ახლო სწორია.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


მსოფლიო ბედნიერობა ასპიტი არის მკბენარე,
შიგ გესლი მაკვდინებელი, სიტურფე რამ აქვს ზენარე.


სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანი-Sulxan-Saba Orbeliani

სიბრძნის საგანძური (sibrdznis sagandzuri)


ენისა დანაკოდარი ხრმლისაგან უარესია;
ვერა მკურნალი ვერ არგებს, რაგინდ მჯობისა ზესია.