სააღდგომო ტრადიცია შვედეთში

სააღდგომო ტრადიცია შვედეთში

(saagdgomo tradicia shvedetshi)

შვედები დარწმუნებულები არიან, რომ აღდგომა დღეს ქუჩაში ბევრი ბოროტი ძალა გამოდის. ამიტომ, მათ დასაფრთხობად კოცონებს ანთებენ. ბავშვები ჯადოქრების სამოსს იცვამენ, კარდაკარ დადიან და ტკბილეულს ითხოვენ.


სააღდგომო ტრადიცია პოლონეთში

სააღდგომო ტრადიცია პოლონეთში

(saagdgomo tradicia polonetshi)


აღდგომის დღეს პოლონელი მამაკაცები იღებენ წკეპლას და გარეთ გამოდიან. ამ წკეპლას ისინი მსუბუქად ურტყამენ გოგონებსა და ქალბატონებს. მიჩნეულია, რომ ამით გაწკეპლილები ბედნიერებას იპოვიან.


სააღდგომო ტრადიცია გერმანიაში

სააღდგომო ტრადიცია გერმანიაში

(saagdgomo tradicia germaniashi)


გერმანიაში, აღდგომის დღეს, დილით ადრე, ოჯახის უფროსი მთელ სახლში სააღდგომო საჩუქრებს მალავს, დანარჩენები კი გულმოდგინედ ეძებენ.


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


ბედი არს ქცევა წუთისა, ვით დღისა ნაობ - ბინდობა,
ავდარობა თუ დარობა, ცის მოღრუბლვა თუ წმინდობა;
ხან მოსწვავს ნამთა სიმცირე, ხან ალპობს ღვართა დიდობა,
დღეს მომცემს, ხვალ კი წამართმევს, ამად არა მაქვს მინდობა.


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


რაგინდ ბრძენ იყოს მკურნალი, კარგად ატყობდეს მაჯასა,
სხვისას შეიტყობს, თავისას ვერას გაიგებს ხვანჯასა;
თვით სხვას უწამლებს, თავისთვის სხვაზე მიჰყუდებს ბარჯასა -
მე ვერ ვირგე და თქვენ გარგე, ამად რად მიზამთ ჯაჯასა?


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


თუმცა ბრმა ვარ, კიდევ ვხედავ ქვეყნად ჩემგან უფრო ბრმათა;
ბერს გამოცდილთ არა ვკადრებ, მოგახსენებ ახალ ყრმათა:
თუ ცურვასა არ ისწავლით, ვერ გაუხვალთ წყალთა ღრმათა,
წკეპლის ცემით დაშუშხვა სჯობს საუკუნოდ ცეცხლში ბმათა!


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


ბედს რომ იტყვიან, არ ვიცი, რა უქო ბედს საქებელი?
ბედმან შეკრიბოს, ჭკვამ ფანტოს, მექნების რა სარგებელი?


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


მინახავს ერთი პირუტყვი გორსა თუ ახალგორსაო:
თავისთვის მუტრუკს აკეთებს, სხვათ გაუკეთებს ჯორსაო.


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


სოლომან ბრძენი სიბრძნითა თავი არს ყოვლის ბრძნებისა;
ბევრი რამ კარგი დასწერა წიგნები ღვთის ბრძანებისა;
ერთი იმასაც მოუხდა გატეხა რამე მცნებისა;
თუ გიჯობთ, ნურცა მას უსმენთ, სიტყვა დამირთავს ნებისა


დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

დავით გურამიშვილი - აფორიზმები

(Davit Guramishvili - aforizmebi)


უნდა ქალმან და ყმაწვილმან დახუროს ბაგე კბილოსა...
არცა ვინ თვით სხვა გაკილოს, არც სხვისგან გაიკილოსა.