ნებისმიერი ხორცის ბასთურმა - Nebismieri xorcis basturma

ნებისმიერი ხორცის ბასთურმა - Nebismieri xorcis basturma


თევზის ბასთურმა -Tevzis basturma

თევზის ბასთურმა -Tevzis basturma


ქათმის მკერდის ბასთურმა - qatmis mkerdis basturma

ფერეიდნული (ქათმის მკერდის ბასთურმა) -

Fereidnuli (qatmis mkerdis basturma)


ძროხის ან ცხვრის ხორცის ბასტურმა - Zroxis an cxvris xorcis basturma

ძროხის ან ცხვრის ხორცის ბასტურმა -

Zroxis an cxvris xorcis basturma


ცხვრის ხორცის ბუღლამა - Cxvris xorcis buglama

ცხვრის ხორცის ბუღლამა - Cxvris xorcis buglama


ღორის ფეხების მუჟუჟი - Ghoris fexebis mujuji

ღორის ფეხების მუჟუჟი - Ghoris fexebis mujuji


ღომი - Ghomi

ღომი - Ghomi

ჩემქვა - Chemqva

ელარჯი - Eelarji

(ქართული კერძი)


ხაშლამა - Xashlama

ხაშლამა - Xashlama

(ქართული კერძი)


ხინკალი კახურად - Xinkali kaxurad

ხინკალი კახურად - Xinkali kaxurad


ქათმის, ინდაურის, ბატის ან იხვის ხარჩო - Qatmis, indauris, batis an ixvis xarcho

ქათმის, ინდაურის, ბატის ან იხვის ხარჩო -

Qatmis, indauris, batis an ixvis xarcho