ერნესტ ჰემინგუეი - მოხუცი და ზღვა

ერნესტ ჰემინგუეი – Ernest Hemingway (1899 – 1961)

მოხუცი და ზღვა


ჰემინგუეი ერნესტ

ერნესტ ჰემინგუეი – Ernest Hemingway (1899 – 1961)

კილიმანჯაროს თოვლიანი მწვერვალი


ჰემინგუეი ერნესტ

ერნესტ ჰემინგუეი – Ernest Hemingway (1899 – 1961)

The Killers


ჰემინგუეი ერნესტ

ერნესტ ჰემინგუეი – Ernest Hemingway (1899 – 1961)


კატა წვიმაში


ჰემინგუეი ერნესტ

ერნესტ ჰემინგუეი – Ernest Miller Hemingway (1899 – 1961)

მოლოდინის დღე


ჰემინგუეი ერნესტ

ერნესტ ჰემინგუეი – Ernest Hemingway (1899 – 1961)

“პეპელა და ტანკი”


ჰაგირი - Hagiri

ვარდსურნელით შემოსილო, მეწვიე

ვარდსურნელით შემოსილო, მეწვიე,
ნაწნავმსხვილო, სუნთქვატკბილო, მეწვიე.
თვალნი ვკიდე რგოლხვეულა კავებს და
გადავფხრიწე თმენის ტილო, მეწვიე.
მშვენიერო, შენი ნატვრით ვიდაგვი,
ჩემმა მოთქმამ ცა აიკლო, მეწვიე,
შენმა მზერამ გულში ისრით მიმალა
და წალეკა ღვართქმა მდელო, მეწვიე.


ჰაიზე პაულ - Haize Paule

ARS LONGA

აღარ უჩანს სპექტაკლს ბოლო... არ მთავრდება!
ოფლი მასხამს ხან ცხელი და ხან ცივი...
ვერ დავრჩები! ხანმოკლეა ეს ცხოვრება,
ხოლო თქვენი ხელოვნება – ხანგრძლივი.


* დასაწყისი ლათინური გამოთქმისა: ARS LONGA, VITA BREVIS (ხელოვნება ხანგრძლივია, სიცოცხლე ხანმოკლე).


ჰაინე ჰაინრიხ - Heyne Henrix

მე რომ თქვენსას მოვედი

მე რომ თქვენსას მოვედი, ჩემი დარდი გაგანდეთ,
მიმატოვეთ და ფლირტის სათამაშოდ გაქანდით.
როს გარდავთქვი ის დარდი ლექსად, მეტაფორებად,
ახლა თავს დამტრიალებთ, მივლით, მეამბორებით.


ჰანაგიდი შემუელ - Hanagidi Shamuel

ქება ვით გკადრო, ყოვლადქებულო, ამ საოცარი შესაქმისათვის!..

იკმევა კვამლი,
იწვის ნათელი,
კვლავ სამიჯნუროდ გვიხმობს ბატონი,
ცას გაჰყურებენ მესტროლაბენი,
ცას გუგუნებენ საგუმბათონი.
ავხედავ ზეცას: ლაჟვარდებიან მესათნოება უცხო სახება,