ამაშიძე მემედ

აბაშიძე მემედ (მემედ-ბეგი)


ბარათაშვილი იესე - Baratashvili Iese

იესე ბარათაშვილი - Baratashvili Iese(1728 -1786 წწ.)

პოეტი, მემუარისტი, მწერალი, ქართლ-კახეთის სამეფოს მდივანბეგი.
ბოცვაძე ლუარსაბ

ლუარსაბ ბოცვაძე – Luarsab Botsvadze (1866 – 1919)


ბატონიშვილი იოანე - Batonishvili Ioane(1768-1830)

ბატონიშვილი იოანე - Batonishvili Ioane(1768-1830)

გიორგი XII-ის ვაჟი, ქართველი განმანათლებელი და პოლიტიკური მოღვაწე


ბრეგვაძე ნანი

ნანი ბრეგვაძე – Nani Bregvadze


ბატონიშვილი ვახუშტი - Batonishvili Vakhushti

ვახუშტი ბატონიშვილი (1696-1757წწ.) - Vakhushti Batonishvili

ვახტანგ VI-ის ძე, მეცნიერი მკვლევარი, ისტორიკოსი, გეოგრაფოსი


ბარათაშვილი ნიკოლოზ - Baratashvili Nikoloz

ბარათშვილი ნიკოლოზ


ბესარიონ ბარათაშვილ-ორბელიშვილი - Baratashvil-Orbeliashvili Besarion

ბესარიონ ბარათაშვილ-ორბელიშვილი - Baratashvil-Orbeliashvili Besarion

ქართლის კათალიკოს პატრიარქი 1724-1738. საეკლესიო მოღვაწე, მწერალი


გრუზინსკი პეტრე

გრუზინსკი პეტრე


გელოვანი აკაკი

გელოვანი აკაკი