შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1173 - 1291


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1292 - 1396


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1397 - 1462


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი" თავები: 1463-1548