მთაწმინდელი გიორგი

მთაწმინდელი გიორგი


ონანა მდივანი (ქობულაშვილი) - Onana Mdivani

ონანა მდივანი (ქობულაშვილი) - Onana Mdivani(1657/8 - 1728წწ.)


მიქაელ მოდრეკილი - Mikhail Modrekili

მიქაელ მოდრეკილი

X საუკუნის ქართველი სასულიერო მოღვაწე, პოეტი ჰიმნოგრაფი,

მწიგნობარი და კალიგრაფი, შემდგენელ-რედაქტორი ჰიმნოგრაფიული კრებულისა


მრევლიშვილი მაყვალა

მრევლიშვილი მაყვალა


მეტრეველი როინ

როინ მეტრეველი – Roin Metreveli


მიქელაძე ევგენი

ევგენი მიქელაძე – Evgeni Mikeladze (1903-1937)


მორჩილაძე აკა - Morchiladze Aka

აკა მორჩილაძე – Aka Morchiladze (1966)


მრევლიშვილი ალექსანდრე

ალექსანდრე მრევლიშვილი – Aleksandre Mrevlishvili (1866-1933)


მღვიმელი შიო

შიო მღვიმელი – Shio Mgvimeli (1866 – 1933)


ნადირაძე კოლაუ

კოლაუ ნადირაძე – Kolau Nadiradze (1895-1990)