ჭილაძე თამაზი - Chiladze Tamaz

თამაზ ჭილაძე – Tamaz Chiladze (1931)


ჭილაძე ოთარი - Chiladze Otari

ოთარ ჭილაძე – Otar Chiladze (1933 – 2009)


ჭონქაძე დანიელ - Chonkadze Daniel

დანიელ ჭონქაძე – Daniel Chonkadze (1830 – 1860)


ჭუმბურიძე ზურაბი - Chumburidze Zurab

ზურაბ ჭუმბურიძე – Zurab Chumburidze (1926)


ხარანაული ბესიკი - Kharanauli Besiki

ბესიკი ხარანაული - Besiki Kharanauli


ხახანაშვილი ალექსანდრე - Khakhanashvili Aleqsandre

ალექსანდრე ხახანაშვილი

Aleksandre Khakhanashvili (1864-1912)


ხეთაგათი კოსტა - Khetagati Kosta

კოსტა ხეთაგათი - Konstantin (Kosta) Khetagkati (Ossetic: Хетæгкаты Къоста),
Kosta Khetagurov, Коста Хетагуров (1859-1906)


ხარაძე ევგენი - Kharadze Evgeni

ევგენი ხარაძე – Evgeni Kharadze (1907-2001)


ხონელი მოსე XII ს. - Mose Khoneli XII

მოსე ხონელი XII ს.

ქართველი მწერალი, კლასიკური ხანის

ქართული საერო მწერლობის ძეგლის “ამირანდარეჯანიანის” ავტორი

Mose Khoneli XII


ხელაშვილი მიხა - Khelashvili Mikha

მიხა ხელაშვილი – Mikha Khelashvili (1900 – 1925)