წურწუმია სერგო - Tsurtsumia Sergo

სერგო წურწუმია – Sergo Tsurtsumia (1962)


წუწუნავა ალექსანდრე - Tsutsunava Aleqsandre

ალექსანდრე წუწუნავა – Aleqsandre Tsutsunava (1881-1955)


წუწუნავა ცეცილია - Tsutsunava Cicilia

ცეცილია წუწუნავა – Cecilia Tsutsunava (1892 – 1956)


წერეთელი გიორგი - Tsereteli Giorgi

გიორგი წერეთელი – Giorgi Tsereteli


ჭავჭავაძე ილია - Chavchavadze Ilia

ილია ჭავჭავაძე – Ilia Chavchavadze (1837 – 1907)


ჭავჭავაძე ალექსანდრე - Chavchavadze Aleqsandre

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – Aleqsandre Chavchavadze (1786 – 1846)


ჭავჭავაძე თამარი - Chavchavadze Tamar

თამარ ჭავჭავაძე – Tamar Chavchavadze (1896 – 1968)


ჭანტურია აკაკი - Chanturia Akaki

აკაკი ჭანტურია – Akaki Chanturia (1881-1941)


ჭავჭავაძე ნიკო - Chavchavadze Niko

ნიკო ჭავჭავაძე – Niko Chavchavadze (1923 – 1997)


ჭალადიდელი გიორგი - Chaladideli Giorgi

გიორგი ჭალადიდელი

Giorgi Chaladideli (1847 – 1898)