ჩერქეზიშვილი ელისაბედ - Cherqezishvili Elisabed

ელისაბედ ჩერქეზიშვილი – Elisabed Cherqezishvili (1863 – 1948)


ჩერქეზიშვილი ვარლამ - Cherqezishvili Varlam

ვარლამ ჩერქეზიშვილი – Varlam Cherqezishvili (1846-1925)


ჩიქოვანი სიმონ - Chiqovani Simon

სიმონ ჩიქოვანი – Simon Chiqovani (1902 – 1966)


ჩოხელი გოდერძი - Chokheli Goderdzi

გოდერძი ნიკოლოზის ძე ჩოხელი - Goderdzi Chokheli


ჩუბინაშვილი გიორგი - Chubinashvili Giorgi

გიორგი ჩუბინაშვილი – Giorgi Chubinashvili (1885-1973)


ჩხეიძე ოთარ - Ckheidze Otar

ოთარ ჩხეიძე – Otar Ckheidze (1920 – 2007)


ჩხეიძე რეზო - Chkheidze Rezo

რეზო ჩხეიძე – Rezo Chkheidze (1926)


ჩხიკვაძე რამაზ - Chkhikvadze Ramaz

რამაზ ჩხიკვაძე – Ramaz Ckhikvadze (1928)


ცაგარელი ალექსანდრე - Cagareli Aleqsandre

ალექსანდრე ცაგარელი – Aleqsandre Cagareli (1844 – 1929)


ცაგარელი ავქსენტი - Cagareli Avqsenti

ავქსენტი ცაგარელი – Avqsenti Cagareli (1857-1902)