მთებში ბილიკი მიიპარება - ლია ფანჩულიძე

ნუთუ დაეშვა სცენაზე ფარდა?!
განდიდებისთვის როგორ ვეწამო?!
რომ გაიზარდო უფრო მაღალი,
როგორ მიიწევ ცისკენ ლერწამო?